speaker-photo

Alejandro Rodríguez Villalobos

Professor de la UPV y consultor de l’Institut Tecnològic de Informàtica (ITI)

Enginyer d’Organització Industrial i Enginyer Tècnic Industrial; Consultor, en formació i gestió de projectes d’Enginyeria d’Organització Industrial en diferents empreses; Doctor en estadística i optimització; les àrees d’investigació i desenvolupament que més li interessen són la programació de la producció, la logística, la reenginyeria de processos, el disseny industrial i l’enginyeria concurrent; actualment està centrat en la investigació en el camp de la direcció d’operacions, concretament en problemes de càlcul de rutes de vehicles i gestió de flotes).

linkedin

web